Изберете категория:
КОЛИЧКА
Този уеб сайт използва бисквитки.

Общи условия

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на 4МОБАЙЛ ООД


Предмет на Общите условия (условия за ползване на 4m.bg)


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които 4МОБАЙЛ ООД, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина 4m.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.


Използвайки сайта 4m.bg се счита че Вие приемате и сте съгласни с тези условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия моля, не използвайте този онлайн магазин. Неразделна част от "Общите условия" са условията по: "Доставка и плащане", "Гаранции и връщане", "Защита на личните данни" и "Политиката за бисквитките". Моля да се запознаете с тях паралелно с „Условията за ползване“. Моля прочетете внимателно настоящите "Общи условия" преди да използвате онлайн магазин 4m.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и 4МОБАЙЛ ООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които 4МОБАЙЛ ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина 4m.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра 4m.bg IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

1. Регистрация


Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. При регистрация потребителят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.


2. Съгласие


С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление (подпис), с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


3. Условия за поръчка на стоки


•    Поръчка

Доставката на стоки от 4МОБАЙЛ ООД чрез онлайн магазина става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на доставка, плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на 4МОБАЙЛ ООД получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

•    Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на 4МОБАЙЛ ООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. 4МОБАЙЛ ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина 4m.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.
Операторът на 4МОБАЙЛ ООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.
Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става в първия работен ден.
Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.
Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.


4. Срок и цена на доставка


Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина 4m.bg, е в зависимост от населеното място/моля погледнете Доставка/. Цената на доставка в рамките на Република България е упомената на страницата за доставка. Цената на доставката е фиксирана и се заплаща към куриерската фирма извършваща доставката.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на 4МОБАЙЛ ООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.


5. Условия и начини на плащане


•    наложен платеж
При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума по фактура при доставка на стоките на куриера.
•    по банков път
При избор на начин на плащане „по банков път”, когато клиентът прави поръчка, трябва да упомене това чрез коментар към самата поръчка. След преглед и потвърждение от служител на 4МОБАЙЛ ООД, се издава Проформа фактура, която се изпраща на клиента за плащане. След като плащането постъпи по фирмената сметка на 4МОБАЙЛ ООД се пристъпва към изпращане на стоките към клиента и издаване на оригинална фактура.


6. Доставка на стока


Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която 4МОБАЙЛ ООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура (издава се по желание на клиента), и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.


7. Отказ от поръчка


Напраена поръчка може да бъде отказана без клиентът да дължи такси за доставка до момента преди тя да бъде предадена на куриер.

Отказ от поръчката може да се направи чрез изпращане на съобщение през през формата за контакт: https://4m.bg/contact

  • При отказ от поръчката след като поръчкате предадена на куриер, куриерската услуга за изпращането и връщането на пратката се покрива изцяло от клиента отказал поръчката.
  • При отказ от поръчката след преглед и тест при предаване на пратката, куриерската услуга за изпращането и връщането на пратката се покрива изцяло от клиента отказал поръчката.


8. Гаранционни условия


При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава право на упоменатите върху нея месеци гаранция. Само с нея той може да отправя рекламации за качеството на стоката. В случаите когато гаранционната карта не е на лице, може да бъде използвано и копието от документа – товарителница, която получава клиента при предаване на стоката.


9. Връщане на стока


Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина 4m.bg в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка, посочена от него.
Рекламация на предпазните фолиа и стъклени протектори за телефони и таблети не се приема, ако продукта е бил ползван.
Снимките на артикулите на сайта са примерни и не винаги съответстват на 100% на реалните продукти.
В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на офис телефона на 4МОБАЙЛ ООД – 0877 900 300 и да обясни причината за връщането.
Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-16:00 ч.

Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.
За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата 4m.bg

Online решаване на спорове


10. Информация за фирмата


Онлайн магазинът 4m.bg е собственост на 4МОБАЙЛ ООД - дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 34, вписано с ЕИК: 204303146 с адрес за кореспонденция електронната ни поща: https://4m.bg/contact или мобилен телефон: 0877 900 300.


11. Информация за защита на личните данни


4МОБАЙЛ ООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, 4МОБАЙЛ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на 4МОБАЙЛ ООД: https://4m.bg/защита-на-личните-данни или на адреса на седалището на дружеството.
4МОБАЙЛ ООД чрез 4m.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
По време на регистрацията си в 4m.bg Клиентът има възможност да се съгласи да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщения, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.
4МОБАЙЛ ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. 4МОБАЙЛ ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на 4МОБАЙЛ ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за 4МОБАЙЛ ООД.
4МОБАЙЛ ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.
4МОБАЙЛ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които 4МОБАЙЛ ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на 4МОБАЙЛ ООД.


Разкриване на информацията


4МОБАЙЛ ООД чрез 4m.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
•  е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
•  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
•  4МОБАЙЛ ООД чрез 4m.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


За контакт: https://4m.bg/contact или мобилен телефон: 0877 900 300.


Допълнителни разпоредби


Със зареждане на 4m.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на 4m.bg.
Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на 4m.bg, е собственост на 4МОБАЙЛ ООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на 4m.bg, без изричното писмено съгласие на 4МОБАЙЛ ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от 4m.bg за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на 4m.bg не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на 4m.bg може да се изисква регистрация. 4m.bg автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на 4m.bg.

Със зареждане на 4m.bg, потребителят се съгласява, че 4МОБАЙЛ ООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра 4m.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на 4m.bg, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

За да използва услугите на 4m.bg, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на 4m.bg. При попълване заявлението за регистрация в 4m.bg потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на 4m.bg данни.

С регистрацията си на 4m.bg, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в 4m.bg. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от 4m.bg.

Потребителят изрично се съгласява, че 4m.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на 4m.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на 4m.bg. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез 4m.bg (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от 4m.bg.

4m.bg събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на 4m.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на 4m.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: https://4m.bg/contact.
Цените на стоките и услугите, описани на 4m.bg, са с ДДС. 4m.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

4МОБАЙЛ ООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на 4m.bg или свързаните и предоставяни чрез 4m.bg услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на 4m.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до 4m.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

4m.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез 4m.bg, потребителят се съгласява и приема, че 4МОБАЙЛ ООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в 4m.bg по никакъв начин не означава, че 4МОБАЙЛ ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на 4m.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

4МОБАЙЛ ООД има право по всяко време да променя съдържанието на 4m.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на 4m.bg се публикуват на 4m.bg и са достъпни за всички потребители.


Публикуване на коментари на сайта 4m.bg


4m.bg може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на 4МОБАЙЛ ООД и съдържанието на 4m.bg. За публикуване на коментари на 4m.bg може да изисква регистрация на потребителите.

Потребителите на 4m.bg се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на 4МОБАЙЛ ООД или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. 4МОБАЙЛ ООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на 4m.bg в нарушение на правилата по предходното изречение.

4МОБАЙЛ ООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на 4m.bg.

4МОБАЙЛ ООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

С публикуването на коментар или мнение на 4m.bg, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.